100% కొత్త & ఒరిజినల్ హామీ, అన్ని ఉత్పత్తులకు 1 సంవత్సరం వారంటీ.